•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α.Δ.Α:ΒΟΝ0Ω9Ω-ΤΨ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 976/2011

Περίληψη : Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ Α.Δ.Α


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α.Δ.Α.:ΒΟΝ0Ω9Ω-3ΛΠ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 975/2011

Περίληψη : Επιβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ Α.Δ.Α


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α.Δ.Α.: ΒΟΝ0Ω9Ω-ΞΧ1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 974/2011

Περίληψη : Επιβολή ενιαίου συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Δήμου Βόλβης.

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ Α.Δ.Α


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α.Δ.Α.: ΒΟΝ0Ω9Ω-ΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 973/2011

Περίληψη : Καθορισμό αξίας των ακινήτων (εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού)   για την επιβολή του Τ.Α.Π.

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ Α.Δ.Α


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩ9Ω-104

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 972/2011

Περίληψη: Καθορισμός του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας.

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00', συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, μετά από την υπ' αριθ. 36.610/16-12-2011, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, καθώς επίσης και στους Προέδρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) . Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   

1. ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

3. ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    

4. ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

5. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

8. ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

11. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

12. ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   

13. ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

14. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

15. ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣ   

16. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

17. ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ   

18. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ   

19. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

20. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   

21. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

22. ΞΑ Ν ΘΟ Π ΟΥΛΟ Σ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

23. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

24. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ   

25. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ    

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ

1. ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΟΧΟΥΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι Δ.Σ.

1. κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος,

2. κ. Θωμά Νικόλαος

3. κ. Λαφαζάνης Αστέριος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ    ΤΗΝ    ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ   ΤΟΥ  ΑΡΙΘ. 11 ΘΕΜΑΤΟΣ   ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ,     ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 975/2011

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 18.00' Ώρα λήξης συνεδρίασης 21.25'

Ο Δήμαρχος κ.  Γαλαμάτης I. Δημήτριος, προσκλήθηκε και προσήλθε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Τα αριθ. 1&2 θέματα, με αριθμούς αποφάσεων 963 & 964/2011 αντίστοιχα, δεν γράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ύστερα από ομόφωνη απόφαση των παρόντων να συζητηθούν σαν κατεπείγοντα Δημοτικά θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 8° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχο κ. Λιάμα Διαμαντή, ο οποίος είπε:
Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 2130/93 ορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
Στην περίπτωση β' για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφόσον υφίστανται.
2. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,250), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,350) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική του περιφέρεια.
Όπως διευκρινίζεται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 22307/12-5-1993, η επιβολή του τέλους και ο καθορισμός του συντελεστή είναι υποχρεωτικός για τα δημοτικά συμβούλια.
Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας σε 0,35 τοις χιλίοις, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Στόί'τσας Δημήτριος και Αλμαλόγλου Ιωάννης πρότειναν να μη ξεπεράσει 0,25 τοις χιλίοις.

Το Δ.Σ. έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λιάμα Διαμαντή, την αριθ. 848/2011 απόφαση - εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑ ΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει ενιαίο συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του Δήμου Βόλβης, σε ποσοστό, μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,350).

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι Δ.Σ. :

1. Ξανθόπουλος Αριστείδης,

2. Λαφαζάνης Αστέριος,

3. Φραντζής Άγγελος

4. Αλμαλόγλου Ιωάννης,

5. Τσαουσίδης Γρηγόριος

6. Ιωσηφίδης Γεώργιος,

7. Μουρατίδης Κων/νος

8. Στοϊτσας Δημήτριος

9. Ζαφειρίου Μαρία

10. Ζαφειρίου Κων/νος,

οι οποίοι πρότειναν επιβολή του τέλους σε ποσοστό
μηδέν είκοσι πέντε τοις χιλίοις (0.250)

11. Πολυζωϊδου Βασιλική,

λέγοντας όχι στην εν λόγω φορολογία

και

12. Ζωγράφος Βασίλειος,

προτείνοντας την επιβολή του τέλους μόνο στους έχοντες και κατέχοντες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθυό 972/2011

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κατόπιν σύνταξης της τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου του έτους 2011 και λήψης της υπ’αρ. 646/11 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ: 45ΒΧΩ9Ω-ΙΞ6.

Παρακάτω σας επισυνάπτουμε τη σχετική απόφαση και πίνακες.


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 12-8-2011

Αριθμ. Πρωτ. : 23212

Αριθμ. Αποφάσεως : 321/2011

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 7/2011 αρχικής Απόφασης Δημάρχου καθώς και των αριθμ. 21/2011, 254/2011 και 302/2011 μεταγενέστερων , που αφορούν τον ορισμό με τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες έξι (6) Αντιδημάρχων και προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων».

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2) Την υπ’ αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292) όπως ισχύει.

3) Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

4) Την αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν με αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο οι έξι (6) Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλβης.

5) Την αριθμ. 21-20-1-2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία συμπληρώθηκε η αριθμ. 7/2011 Απόφασή του

6) Την αριθμ. 254/12-07-2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία τροποποιήθηκε η 7/2011 Απόφασή του.

7) Την αριθμ. 302/2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η αριθμ. 7/2011 Απόφασή του.

8) Τις παρούσες ανάγκες του Δήμου Βόλβης και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ανά Αντιδήμαρχο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθμ. 7/10-01-2011 αρχική Απόφαση Δημάρχου καθώς και των αριθμ. 21/2011, 254/2011 και 302/2011 μεταγενέστερων, σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες για τους παρακάτω Αντιδημάρχους.

Α) Προσθήκη στην αριθμ. 7/2011 αρχική απόφαση  μετά την παράγραφο 1 υποπαράγραφο Α12, νέων υποπαραγράφων με αριθμούς 13 & 14 ως εξής :

Στον κ. Ζωγράφο Βασίλειο που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας – Ποιότητας Ζωής, πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

13) Την άσκηση αρμοδιότητας των άρθρων 94 παρ. 6 εδάφια 28-42 του Ν. 3852/2010.

14) Την ευθύνη χορήγησης αδειών χρήσης πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και λαϊκών αγορών.


Β) Προσθήκη στην αριθμ. 254/2011 Απόφαση τροποποίησης και στην παράγραφο 2 υποπαράγραφο Α7 νέων υποπαραγράφων με αριθμούς 8 & 9 ως εξής :

Στον κ. Μπουρλή Γεώργιο που έχει οριστεί Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας και Ρεντίνας, πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

8) Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας και Ρεντίνας, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.

9) Την λήψη μέτρων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εσωτερικού χώρου στις Δημοτικές ενότητες Αγίου Γεωργίου , Αρέθουσας και Ρεντίνας, στα κτίρια αλλά και στις εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, κυρίως ηλεκτρολογικών (φωτισμός οδών, πλατειών, ΦΟΠ και των εγκαταστάσεων αυτών).

 

Γ) Προσθήκη στην αριθμ. 7/2011 αρχική Απόφαση μετά την παράγραφο 4 υποπαράγραφο Α9, νέας υποπαραγράφου με αριθμό 10 ως εξής :

Στον κ. Ιορδανίδη Θεόδωρο που έχει οριστεί Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος , πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε επιπλέον την παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητα:

10) Την ευθύνη για την έκδοση αδειών περιβαλλοντικών όρων όπου χρειάζεται.

 

Δ) Προσθήκη στην αριθμ. 254/2011 Απόφαση τροποποίησης και στην παράγραφο 5 υποπαράγραφο Α12 νέων υποπαραγράφων με αριθμούς 13 & 14 ως εξής :

Στον κ. Παπαγερά Παναγιώτη που έχει οριστεί Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

13) Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3481/2006 που προβλέπει τον έλεγχο των οδών, τη διαπίστωση προβλημάτων και την αποκατάστασή τους.

14) Την ευθύνη για την αποκατάσταση των προβλημάτων στα πεζοδρόμια αν οι παρόδιοι, που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους, αδιαφορήσουν ύστερα από έκκληση των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Ε) Προσθήκη στην αριθμ. 7/2011 αρχική Απόφαση μετά την παράγραφο 6 υποπαράγραφο Α8 νέων υποπαραγράφων με αριθμούς 9 & 10 ως εξής :

Στον κ. Ουζούνη Αστέριο που έχει οριστεί Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Απολλωνίας, Εγνατίας και Μαδύτου πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

9) Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Απολλωνίας, Εγνατίας και Μαδύτου, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.

10) Την λήψη μέτρων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εσωτερικού χώρου στις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίας , Εγνατίας και Μαδύτου, στα κτίρια αλλά και στις εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, κυρίως ηλεκτρολογικών (φωτισμός οδών, πλατειών, ΦΟΠ και των εγκαταστάσεων αυτών).

 

Σε όλους τους (6) Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα και η ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική τους αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύουν οι αριθμ. 7/10-01-2011, 21/20-1-2011, 254/12-7-2011 και 302/2-8-2011 προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να κοινοποιηθεί στους Αντιδημάρχους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 431/2011

Περίληψη:

Απογραφή περιουσίας του Δήμου Βόλβης - Ισολογισμός

Έναρξης 01/01/2011 και έγκριση αυτών. 

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 30 του μηνός Μαίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00', συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, μετά από την υπ' αριθ. 13.365/25-05-2011, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, καθώς επίσης και στους Προέδρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 163 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22, δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1.

ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

1.

ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2.

ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

2.

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

3.

ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3.

ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

4.

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

5.

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6.

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

7.

ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΟΙ

ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΑΝ

8.

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ.

9.

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

10.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

11.

ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

12.

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

13.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

14.

ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

15.

ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

16.

ΟΧΟΥΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

 

 

17.                       ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

18.                       ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

19.                       ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

 

20.                       ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

21.                       ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

22.                       ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 18.00'

Ώρα λήξης συνεδρίασης 20.45'

Ο Δήμαρχος κ. Γαλαμάτης I. Δημήτριος, προσκλήθηκε και προσήλθε στην συνεδρίαση του Δ. Σ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 10 και μοναδικό θέμα, έδωσε τον λόγο στην Ελένη Δελλαπόρτα υπάλληλο του Δήμου Βόλβης και μέλος της επιτροπής απογραφής, η οποία ανέφερε ότι στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παρίστανται εκπρόσωποι της εταιρείας Ορθολογισμός, για την παρουσίαση του Ισολογισμού και την παροχή διευκρινίσεων και απαραίτητων πληροφοριών καθώς επίσης και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. Βενέτης Κωνσταντίνος της εταιρείας Grand Thornton ο οποίος συνέταξε την έκθεση ειδικού ελέγχου.

Στην συνέχεια η κ. Δελλαπόρτα Ελένη, ανέφερε τα εξής:

Ο Δήμος Βόλβης έχει συσταθεί στις 01/01/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» αποτελούμενος από τους Δήμους Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Εγνατίας, Μαδύτου και Ρεντίνας οι οποίοι καταργούνται και αποτελούν πλέον ενότητα του νεοσυσταθέντος Δήμου Βόλβης.

Με το άρθρο 267 παρ. 7 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι:

«Μέχρι την 28-2­2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/29.12.2010 τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. Με το άρθρο 2 αυτή, προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής απογραφής. Με το άρθρο 4 της ΥΑ 74445/29.12.2010, ορίζονται τα εξής:

«Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, συγκαλείτε εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου - Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής -λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες - διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού. Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος»

Με βάση το Π.Δ.315/1999, ως απογραφή νοείται η πλήρης και ακριβής καταγραφή και αποτίμηση των υλικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η επαλήθευση της ύπαρξης και η αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων Δήμων.

Η απογραφή του Δήμου, ξεκίνησε με τη σύσταση της επιτροπής απογραφής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 5/5-1-2011 απόφαση Δημάρχου.

Αφού ολοκλήρωσε τις 4 φάσεις της απογραφής που ορίζει η ΥΑ 74445/10, συνέταξε την με αρ. πρωτοκ. 4002/28­2-2011 Έκθεση Απογραφής Έναρξης των πάσης φύσης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων και την παρέδωσε στον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους συνενούμενους Δήμους, οι Δήμοι Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου και Ρεντίνας τηρούσαν διπλογραφική λογιστική και είχαν συντάξει Ισολογισμούς μέχρι τη χρήση του 2009, ενώ οι Δήμοι Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας δεν ήταν υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σύστημα και τηρούσαν μόνο το δημόσιο λογιστικό (απλογραφικό σύστημα). Στο Δήμο Βόλβης δεν μεταφέρονται δομές με αρμοδιότητες από τις καταργηθείσες Νομαρχίες.

Σύμφωνα και με τον οδηγό απογραφής, τόσο το Ενεργητικό, όσο και το Παθητικό του κάθε καταργούμενου Δήμου, έχει αποτελέσει μέρος του Ενεργητικού και Παθητικού του νεοσυσταθέντος Δήμου Βόλβης. Ανάλογα έχει σχηματιστεί και το Κεφαλαίο του νέου Δήμου.

Οι Δήμοι που τηρούσαν διπλογραφική λογιστική παρέδωσαν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία με βάση το τηρούμενο μητρώο παγίων, ενημερωμένο μέχρι 31.12.2010.

Οι Δήμοι που δεν τηρούσαν διπλογραφική λογιστική πραγματοποίησαν φυσική απογραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Εκτός από τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην απογραφή έναρξης και τον ισολογισμό, ανευρέθηκαν και τιμολόγια για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή νομιμοποιητικά στοιχεία και κρίθηκε από την επιτροπή πως δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στην απογραφή έναρξης.

Επίσης στον ισολογισμό δεν εμφανίζονται υποχρεώσεις που προκύπτουν από υπογραφείσες συμβάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη και ως εκ τούτου δεν είχαν εκδοθεί εντός του 2010 τα σχετικά έγγραφα δαπανών.

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται μόνο στην απογραφή έναρξης και αναλυτικά είναι οι ακόλουθες:

Απογραφή υποχρεώσεων από ανεκτέλεστες υπογραφείσες συμβάσεις

Δήμος

Ποσό

Αγίου Γεωργίου

684.774,40

Απολλωνίας

606.125,03

Αρέθουσας

102.645,42

Εγνατίας

108.489,32

Μαδύτου

43.156,06

Ρεντίνας

0,00

Σύνολο

1.545.190,23

Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού έναρξης του Δήμου Βόλβης, δεν ολοκληρώθηκε (είναι όμως σε εξέλιξη), η έρευνα για τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις (εκκρεμείς προσφυγές, δίκες και ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις). Το γεγονός αυτό, ενδέχεται να ασκήσει επιρροή στα οικονομικά του Δήμου, που θα προέρχεται από την πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους που θα σχηματιστεί με βάση την αξιολόγηση και γνωμοδότηση του δικηγόρου για την έκβαση των υποθέσεων αυτών. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία αυτή, θα σχηματιστεί η σχετική πρόβλεψη και θα καταχωρηθεί στους οικείους λογαριασμούς του Δήμου, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε εξέλιξη είναι επίσης και ο νομικός έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Η εργασία αυτή θα συμβάλλει στη διασταύρωση, επαλήθευση ή και συμπλήρωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την απογραφή. Το στοιχείο αυτό θα αξιοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Με την υπ' αριθμ. 301/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Βενέτης Κωνσταντίνος με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 12891 ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Αναπληρωτής του ορίστηκε ο κ. Ντζανάτος Δημήτρης με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ'αριθμ. 319/2011 απόφασή της, ενέκρινε την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου.

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας Ορθολογισμός, οι οποίοι έκαναν την παρουσίαση του Ισολογισμού και έδωσαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις και πληροφορίες προς τα μέλη του Δ.Σ.

Η ΥΑ 74445 στο άρθρο 3, αναγνωρίζει το ενδεχόμενο λαθών στην απογραφή έναρξης και καθορίζει τον τρόπο μεταγενέστερης διόρθωσης.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ' αξία, εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Τυχόν διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίμησης, που θα προκύψουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν αποδοχής της σχετικής εκθέσεως ελέγχου από το δημοτικό συμβούλιο.»

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο ορκωτός Λογιστής κ. Βενέτης Κων/νος, λέγοντας ότι:

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους, προβήκαμε στη σύνταξη του πιστοποιητικού του ειδικού ελέγχου επί της απογραφής έναρξης της 1ης. 1.2011 του Δήμου Βόλβης. Εδώ οφείλω να τονίσω, ότι η συνεργασία με τους αρμόδιους του Δήμου ήταν άψογη. Η κατάσταση απογραφής έναρξης, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Δήμου Βόλβης κατά την 1/1/2011. Καταλήγοντας αναφέρω ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση των διαδικασιών λογιστικής πληροφόρησης και πληροφόρησης για την άσκηση αποτελεσματικότερης και διαφανέστερης διαχείρισης του Δήμου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το συμβούλιο να ψηφίσει σχετικά με την έγκριση της απογραφής της περιουσίας του Δήμου και του Ισολογισμού έναρξης 1-1-2011 του Δήμου Βόλβης.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν, 3852/2010 και όμοιες της υπ' αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/29.12.2010 τεύχος Β') Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απογραφή της περιουσίας του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βόλβης καθώς επίσης και τον ισολογισμό έναρξης 01-01­2011, όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 431/2011

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

(Παρακάτω επισυνάπτεται σχετικό αρχείο)


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 2-8-2011

Αριθμ. Πρωτ. : 22.274

Αριθμ. Αποφάσεως : 302/2011

Θέμα: « Τροποποίηση της αριθμ. 7/2011 προγενέστερης Απόφασης Δημάρχου που αφορά τον ορισμό με τις καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες έξι (6) Αντιδημάρχων και προσθήκη νέας καθ' ύλην αρμοδιότητας σε έναν (1) εξ' αυτών».

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ7 7-6-2010 αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2) Την υπ' αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292) όπως ισχύει.

  1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
  2. Την αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν με αρμοδιότητες καθ' ύλην και κατά τόπο οι έξι (6) Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλβης.
  3. Την αριθμ. 254/12-07-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία τροποποιήθηκε η 7/2011 Απόφασή του.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3 περιπτ. Β13 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/ τΑ/7.6.2010
  5. Τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σχετικά με την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Σταυρού που μνημονεύονται στην αριθμ.   πρωτ. ΠΙβ/Γ.Π.οικ. 79.479/13-7-2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 8) Την αριθμ. 284/2011Απόφαση Δημάρχου με την οποία συγκροτήθηκε το   τριμελές   Διοικητικό   Συμβούλιο   της   Παιδικής   Εξοχής -Κατασκήνωσης Σταυρού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου σε ότι αφορά τις καθ' ύλην αρμοδιότητες για τον Αντιδήμαρχο κ. Διαμαντή Λιάμα.

Α) Προσθήκη μετά την παράγραφο 3 υποπαράγραφο All, νέας υποπαραγράφου με αριθμό 12   ως εξής:

Στον κ. Λιάμα Διαμαντή που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης - Οικονομικών - Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε επιπλέον την παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητα :

12) Την εποπτεία και την ρύθμιση θεμάτων, σε συνεργασία με το εκάστοτε ορισθέν διοικητικό συμβούλιο, για την εύρυθμη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Σταυρού σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3 υποπαρ. Β13 του Ν. 3852/2010, και τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Λιάμα Διαμαντή σε ότι αφορά την ανωτέρω αρμοδιότητα, τότε αυτή ασκείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζωγράφο Βασίλειο.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύουν οι αριθμ. 7/10-01-2011 και 254/12-7-2011 προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος I. Γαλαμάτης


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 14/2011συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 457/2011

ΘΕΜA : «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 21 του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00πμ συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 20408/15-07-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1.- Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2.- Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

3.- Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

4.-.Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ

5.- Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

6.- Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

7.- Δεμερτζής Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)

1- Αθανασιάδης Γεώργιος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 12:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:30.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος Ασημώνης Κωνσταντίνος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων – εξόδων του Δήμου.

Η έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλβης που έχει ως εξής:

« Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 8.315/12-04-11 έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του έτους 2011 του Δήμου Βόλβης, σας υποβάλλουμε τα απολογιστικά στοιχεία Β΄ τριμήνου έτους 2011 για την κατάρτιση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων από την Ο.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

• τακτικά έσοδα

• έκτακτα έσοδα

• έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

• εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)

• εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

• χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

• λειτουργικές δαπάνες χρήσης

• επενδύσεις

• πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

• αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

• τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,

• έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,

• έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,

• εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,

• εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,

• χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9.

Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

• λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,

• Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,

• πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,

• Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου.

Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η Οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Επιπλέον η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την υπ’αρ. 107/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του Δήμου Βόλβης έτους 2011 και εγκρίθηκε με την υπ’αρ. 21037/11-4-04-11 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Για την κατάρτιση της παραπάνω έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03-02-2004 (ΦΕΚ 253/09-02-2004 τεύχος β΄) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.:

A) Έξοδα και Πληρωμές

Κ.Α. Εξόδων

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5.386.600,00

1.065.994,61

1.781.267,56 €

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.487.921,63

103.251,55

181.180,47 €

63,64

Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

444.571,23

21.650,10

21.650,10 €

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

0,00

0,00

0,00 €

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

1.793.545,89

99.898,71

187.877,88 €

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

2.101.346,76

187.358,55

225.345,54 €

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε

2.657.050,77

138.212,59

180.370,33 €

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

1.744.283,12

350.034,61

567.479,73 €

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

 

 

71

Αγορές

459.800,00

701,00

701,00 €

73

Έργα

3.711.692,73

21.000,00

21.000,00 €

74

Μελέτες

1.684.405,31

138.801,34

138.801,34 €

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

33.163,24

0,00

0,00 €

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

355.100,00

80.044,85

153.207,25 €

9111

Αποθεματικό

28.148,44

0,00

0,00 €

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

22.887.629,12

2.206.947,91

3.458.881,20

Β) Έσοδα και εισπράξεις

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ     ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

0

Τακτικά έσοδα

11.266.760,00

2.229.334,03

3.083.146,60

1

(πλην 13)

Έκτακτα έσοδα

(πλην επιχορηγήσεις για επενδ.)

1.123.800,00

108.402,60

193.623,84

2

Έσοδα παρελθόντων ετών που

βεβαιώνονται για πρώτη φορά

1.011.161,00

271.087,17

271.087,17

31

Εισπράξεις από

Δάνεια

 

33.000,00

0,00

0,00

32

 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από

βεβαιωθέντα έσοδα

κατά τα παρελθόντα έτη

3.400.357,32

97.729,74

149.925,81

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,

Ασφ. Φορέων και Τρίτων

1.437.235,00

350.267,10

510.407,26

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

2.353.962,00

0,00

2.353.961,42

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

2.261.353,80

0,00

121.521,30

 

Σύνολο πόρων

22.887.629,12 €

3.056.820,64 €

6.683.673,40 €

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

Τη διαλογική συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του άρθρου 159 του Ν.3463/06 και την ΚΥΑ 7028/03-02-2004 ( ΦΕΚ 253/09-02-2004 τεύχος Β).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Βόλβης, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 457/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT