Εκτύπωση

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. (ΣΟΧ 2/2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 07/12/2018

 

Ανάρτηση πινάκως πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Βόλβης (ΣΟΧ 2/2018)