Εκτύπωση

Έως 31 Μαρτίου 2020 η διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους Δήμους ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ και ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έως 31 Μαρτίου 2020 η διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους Δήμους ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ και ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Αγαπητοί πολίτες, 

Σας ενημερώνουμε ότι: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020» (Ν. 4647/2019).

Το θέμα αφορά στη δήλωση της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στα δηλωθέντα στο Ε9 και στους λογαριασμούς ρεύματος τετραγωνικά μέτρα.

Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δώσει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, ΚΑΛΟΥΜΕτους δημότες-ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει στο Δήμο ακίνητά τους ή τα έχουν δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό να προσέρχονται στην έδρα του Δήμου, προκειμένου ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η προηγούμενη νομοθεσία.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται αυτοπροσώπως στο Δήμο, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για την υποβολή της δήλωσης οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η ρύθμιση καλύπτει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς το Δήμο Βόλβης και αφορά κάθε είδους ακίνητα, όπως π.χ. κατοικίες, καταστήματα, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτηρίων, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα κ.λπ. 

Η υποχρέωση πληρωμής δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων για τις επιφάνειες που θα δηλωθούν ισχύει από την 1η.1.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση των αδήλωτων επιφανειών ακίνητων, μπορείτε να δείτε τις σχετικές ερωτήσεις-απαντήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ΕΔΩ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ