•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Ένταξη Δήμου Βόλβης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Με την με αρ. πρωτ. 213.9/2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Πράσινου Ταμείου, ο Δήμος Βόλβης ορίστηκε ως προσωρινός δικαιούχος για το έργο «Συντήρηση έργων αποκατάστασης Λίμνης Κορώνειας» μέχρι του ποσού των 800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στον Α.Π.1 του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», που εγκρίθηκε με την αριθ. 787/05-02-2020 (ΑΔΑ: 992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στα πλαίσια της ανωτέρω χρηματοδότησης υπογράφηκαν οι παρακάτω συμβάσεις:

 1. Σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και προστασία της Λίμνης Κορώνειας», ποσού 29.972,34€ (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και ΦΠΑ): Αρ. Πρωτ. 17791/21-10-2021, ΑΔΑΜ: 21SYMV009405708 2021-10-21.
 2. Σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και προστασία της Λίμνης Κορώνειας», ποσού 29.980,09€ (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και ΦΠΑ): Αρ. Πρωτ. 18458/03-11-2021, ΑΔΑΜ: 21SYMV009469999 2021-11-03.
 3. Σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και προστασία της Λίμνης Κορώνειας», ποσού 29.856,16€ (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και ΦΠΑ): Αρ. Πρωτ. 19922/25-11-2021, ΑΔΑΜ: 21SYMV009607251 2021-11-25.
 4. Σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και προστασία της Λίμνης Κορώνειας», ποσού 19.491,42 € (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και ΦΠΑ): Αρ. Πρωτ. 20431/03-12-2021, ΑΔΑΜ: 21SYMV009661817 2021-12-03.
 5. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής γενικής υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και προστασία της Λίμνης Κορώνειας», ποσού 29.883,88€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): Αρ. Πρωτ. 21969/30-12-2021, ΑΔΑΜ: 21SYMV009876186 2021-12-30.
 6. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής γενικής υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και προστασία της Λίμνης Κορώνειας», ποσού 29.883,88€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): Αρ. Πρωτ. 22059/31-12-2021, ΑΔΑΜ: 21SYMV009883135 2021-12-31.

LOGO Πράσινο Ταμείο

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Βόλβης

 • Τί είναι τα ΣΑΠ
 • Στάδια Εξέλιξης
 • Νέα και ανακοινώσεις

 

Τί είναι τα ΣΑΠ

Τo «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» αποτελεί στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας. Με τον όρο «προσβασιμότητα» νοείται το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρονται.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να καθορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων και επεμβάσεων και να προσδιορίσει προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, έτσι ώστε να υπάρχει σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Μέσα από τη δημιουργία συνολικών διαδρομών προσβασιμότητας που θα συνδέουν δημόσια κτίρια ή κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή κοινωφελείς χρήσεις ή και χώρους πρασίνου, με προσβάσιμα πεζοδρόμια, διαβάσεις και προσβάσιμους χώρους στάθμευσης, προβλέπεται η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. (ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021)

Βασικοί στόχοι ΣΑΠ

1. Έμφαση στον Άνθρωπο.

2. Ισότιμη προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής.

3. Κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία.

4. Δημιουργία δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

5. Βελτίωση του δημόσιου χώρου και των προσβάσιμων διαδρομών σε επίπεδο δήμου.

6. Τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών για την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών.

 

Περιοχές μελέτης και επεμβάσεων των Σ.Α.Π.:

α. Πεζοδρόμια/πεζόδρομοι/οδοί ήπιας κυκλοφορίας/πλατείες

β. Διαβάσεις

γ. Νησίδες

δ. Χώροι πρασίνου/άλση

ε. Χώροι στάθμευσης

στ. Είσοδοι δημόσιων κτιρίων ή κτιρίων που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή κοινωφελείς χρήσεις

 

Στάδια εξέλιξης ΣΑΠ Δήμου Βόλβης

Στάδιο 1: Περιγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας.

Στάδιο 2: Πρόταση προτεινόμενων παρεμβάσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας.

Νέα και ανακοινώσεις