Εκτύπωση

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 26-9-2014

Αριθμ. Πρωτ. : 25.027

Απόφαση αριθμ. 193/2014

Θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βόλβης».

Απόφαση αριθμ. 193/2014

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) (ΦΕΚ 114 Α΄) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών από τον Δήμαρχο.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

3) Την υπ’ αριθμ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

4) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή – επικύρωση φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην αντίστοιχη Τοπική Κοινότητα που εκπροσωπούν στους παρακάτω Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Βόλβης:

1) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Άνω Σταυρού κ. Παπαδημητρίου Αχιλλέα του Ζαχαρία.

2) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Απολλωνίας κ. Φλώρο Αθανάσιο του Ιωάννη.

3) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αρέθουσας κ. Παυλίδη Άνθιμο του Σάββα.

4) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βόλβης κ. Σαμαρά Κωνσταντίνο του Βασιλείου.

5) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελισμού κ. Χαγιέκ Σουλτάνα συζ. Αντωνίου

6) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μαυρούδας κ. Χαριτωνίδη Κωνσταντίνο του Παύλου.

7) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μελισσουργού κ. Κουτζαμπιούκ Αθανάσιο του Θεοφάνη.

8) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μοδίου κ. Κωστούδη Αθανάσιο του Ιωάννη.

9) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Νέας Απολλωνίας κ. Κυριάκου Βασίλειο του Δημητρίου.

10) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Νέας Μαδύτου κ. Όχουνο Βλαδίμηρο του Σεραφείμ.

11) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Νικομηδινού κ. Καπετανίδη Αβραάμ του Κωνσταντίνου.

12) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Νυμφόπετρας κ. Ιορδανίδου Αναστασία συζ. Νικολάου.

13) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Περιστερώνα κ. Καραϊσαρίδη Ηρακλή του Ιορδάνη.

14) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Προφήτου κ. Καραγούλια Αθανάσιο του Μάλαμα.

15) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Σκεπαστού κ. Παρασκευά Ηλία του Δημητρίου.

16) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Στεφανινών κ. Μπεσικιώτη Νικόλαο του Γεωργίου.

17) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Στίβου κ. Ζαμπουνίδη Παντελή του Γεωργίου.

18) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Σχολαρίου κ. Μπογδάνη Ευστράτιο του Αναστασίου.

19) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Φιλαδελφίου κ. Φωτιάδη Ιωάννη του Γεωργίου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας