•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου και δύο Αντιδημάρχων ως μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βόλβης

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 19-11-2020

Αριθμ. Πρωτ. : 19.668

Απόφαση  αριθμ.  443/2020

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)

2) Τις  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2012)

3) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1  Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/9.8.2019)

4) Την εγκύκλιο αριθμ. 90/Α.Π. 59849/21.8.2019 του ΥΠ.ΕΣ. 

5) Τις αριθμ. 278/2019, 291/2019 και 298/2019 προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου.

6) Την αριθμ. 341/1-9-2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέων Αντιδημάρχων.

 

Αποφασίζουμε

1) Ορίζουμε  ως Πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Βόλβης, τον  Αντιδήμαρχο  σε θέματα Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος  κ. Σιάγκα Βασίλειο και του μεταβιβάζουμε  την αρμοδιότητα να εκτελεί  τις αποφάσεις της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής.

2) Ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζουμε τους Αντιδημάρχους :

  Α) κ. Καρακίτσο Απόστολο : Αντιδήμαρχο Τεχνικών θεμάτων, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξικού Σχεδιασμού

   Β) κ. Παπαγερά Παναγιώτη : Αντιδήμαρχο Συντήρησης και Επισκευής Υποδομών  και Εγκαταστάσεων

Η παρούσα να κοινοποιηθεί  εκτός από  τους οριζόμενους, στα μέλη της Επιτροπής, στο γραφείο υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου &  στη διαύγεια.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας