•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

Διακοπή μαθημάτων σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μαδύτου του Δήμου Βόλβης, λόγω σοβαρής βλάβης του δικτύου ηλεκτροδότησης

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 12-02-2024

Αριθμ. Πρωτ. : 2333

Απόφαση  αριθμ.  70/2024

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2) Το άρθρο 94 παρ. 4 αριθμ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/7.6.2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών  εντός των διοικητικών ορίων  του οικείου Δήμου».

3) Tην αριθμ. 61 εγκύκλιο  του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.  με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30-12-2010  που αφορά «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων  από τους Δήμους  από 1ης Ιανουαρίου 2011 του «Προγράμματος Καλλικράτης».

4) Το γεγονός ότι κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Φεβρουαρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων έχουν υποστεί  σοβαρότατες  βλάβες τα δίκτυα ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Νέας Μαδύτου και σύμφωνα με τους  τεχνικούς της ΔΕΗ  η αποκατάσταση  των βλαβών  δεν είναι εφικτή πριν το μεσημέρι.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Την διακοπή των μαθημάτων λόγω σοβαρότατων βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης  της περιοχής  Νέας Μαδύτου  και την ανέφικτη αποκατάστασή τους πριν το  μεσημέρι,  για την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και  Λύκειο  της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μαδύτου.

Η παρούσα απόφαση  να κοινοποιηθεί  άμεσα στους Διευθυντές  των ανωτέρω Σχολείων, στους Προέδρους  των Σχολικών Επιτροπών, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο  για θέματα Παιδείας, στην Α/θμια και Β/θμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης και στους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας