•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2023

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΝΠΔΔ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 13/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 144

ΣΧΕΤ.:  Ν. 4555/2018 αρ. 189, Ν.3852/2010 αρ. 266 παρ 6 όπως ισχύει κα το Ν. 4727/2020 άρθρο 82.

Σύμφωνα με τις  διατάξεις των ανωτέρω σχετικών, παρατίθεται ακολούθως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Π/Υ του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης  έτους 2023, όπως ψηφίσθηκε με την υπ’ αρίθμ 451/2022 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης με ΑΔΑ ΨΗ4ΩΩ9Ω-ΒΔΘ και επικυρώθηκε με την αρ. 18689/06/02/2023 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

για το έτος : 2023

Κωδικοί
Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

302.370,22

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

206.581,50

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

0,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

194.220,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

181.182,13

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

0,00

 

Σύνολο Πόρων :

884.353,85

Κωδικοί
Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

502.098,95

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

53.328,36

63,64

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

47.415,84

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

0,00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

49.590,38

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα

550,00

81,83

Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

24.500,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

194.220,00

71

Αγορές

8.400,00

73

Έργα

0,00

74

Μελέτες

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

600,00

9111

Αποθεματικό

3.650,32

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών :

884.353,85

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΠΑΠ

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ