Εκτύπωση

Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σταυρός 26/06/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9316 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν. 3852/10 σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βρασνών, στις 30 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση για το παρακάτω  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.                  

  1. Χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2020.

ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Σιάγκας Βασίλειος