Εκτύπωση

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 09/07/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10233

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πηγές Νερού Μάνα – υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας» Δήμου Βόλβης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου «Διάνοιξη δασικής οδού αντιπυρικής προστασίας» της Πράξης «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας στο Δημοτικό Δάσος Στεφανινών Δήμου Βόλβης»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου «Κατασκευή τριών Υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 60 κ.μ.» της Πράξης «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας στο Δημοτικό Δάσος Στεφανινών Δήμου Βόλβης»
 4. Αποδοχή ή μη αιτήματος της εταιρίας «Παπαδόπουλος-Σταθόπουλος Ι.Κ.Ε.» 
 5. Απαλλαγή υπολόγου από το 473/2020 ένταλμα προπληρωμής
 6. Απαλλαγή υπολόγου από το 539/2020 ένταλμα προπληρωμής
 7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση παραβόλου ΚΤΕΟοχημάτωντου Δήμου Βόλβης  
 8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 10230/09-07-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 10. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 10231/09-07-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 11. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/372διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ
 12. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/372διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΕΡΡΑΣ τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ συζ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ
 13. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/372διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ τουΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ
 14. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1557διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία τουΚΑΪΤΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1557διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΘΕΟΧΑΡΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1448διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1565διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1448Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1565Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ