Εκτύπωση

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 24/07/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Η πρόσκληση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος  και  για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς έχουν προκύψει νέα θέματα αναμορφώσεων κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. Αρ.Πρ. Δ11 / οικ. 30230 / 1149 / 23-7-2020 Απόφασης της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Προσδιορισμός ύψους  χρηματοδότησης Δήμων για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2020»  (Αρ. Πρωτ. εισ. Δήμου Βόλβης 11324/23-07-2020) και είναι απαραίτητη η λήψη εισηγητικής απόφασης της Ο.Ε. προς το Δ.Σ. Δήμου Βόλβης, το οποίο θα συνεδριάσει επίσης εκτάκτως στις 24-07-2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος μας για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Παιδικής Κατασκήνωσης Σταυρού.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ