Εκτύπωση

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 24/07/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11416

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 28η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2020 
  2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πηγές Νερού Μάνα –υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας»
  3. Απαλλαγή υπολόγου από το 562/2020 ένταλμα προπληρωμής
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση νέας παροχής
  5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής 
  6. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 11388/24-07-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
  7. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 11389/24-07-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
  8. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 11390/24-07-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ