Εκτύπωση

Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την Δευτέρα 03 Αυγούστου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σταυρός 30/07/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11747 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν. 3852/10 σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βρασνώνστις 03 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

             

  1.- Τροποποίηση   του άρθρου 7 κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου   Βόλβης(όσον αφορά την διάρκεια ταφής των νεκρών).

ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Σιάγκας Βασίλειος