Εκτύπωση

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 03/08/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11983

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 3η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:3μ.μ.,κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Απευθείας ανάθεση προμηθειών διαφόρων ειδών διατροφής για τη λειτουργία της Παιδικής Κατασκήνωσης – Εξοχής Σταυρού για το έτος 2020, λόγω του κατεπείγοντος

   Η πρόσκληση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος  και  για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς μας έχει αποσταλεί το αρ. πρ. 36345/28-07-2020 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. περί έγκρισης της 70/2020 αποφάσεως του Δ.Σ.για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που προκύπτουν λόγω επιχορήγησης του Δήμου Βόλβης για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας της Παιδικής Κατασκήνωσης – Εξοχής Σταυρού(η οποία ελήφθη κατόπιν εκδόσεως της υπ’ Αρ.Πρ. Δ11/οικ. 30230/ 1149/23-7-2020 Απόφασης της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση προμηθειών διαφόρων ειδών διατροφής από την Οικονομική Επιτροπήπροκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αναθέσεις,για την έγκαιρη έναρξη λειτουργίας της κατασκήνωσης. 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ