Εκτύπωση

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 03/08/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12054

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

     Η πρόσκληση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος, για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και  για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,  καθώς, λόγω αυξημένου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει κατεπείγουσα πρόσκαιρη ανάγκη ενίσχυσης της υπηρεσίας Καθαριότητας, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των δημοτών και των τουριστών, (θέμα 1)  και  β)  είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης που αφορά εισήγηση αναμορφώσεων προϋπολογισμού για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο (θέμα 2).

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ