•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 27/11/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 20234

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 1η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Νικομηδινού της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης», προϋπολογισμού 715.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 0%, κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα
 3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση Παιδικών Σταθμών του ΟΚΠΑΠ και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βόλβης και του ΟΚΠΑΠ για ένα έτος»
 4. Έγκριση 1ου πρακτικού του υπ' αρ. 3/2020 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 - 2021» για την Ομάδα Β΄: Λιπαντικά (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 94118)
 5. Διενέργεια συμψηφισμού και διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
 6. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 4 και 15 του Ν. 4690/202
 7. Απαλλαγή υπολόγου από το 1191/2020 ένταλμα προπληρωμής
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης 220.000,00 € από το Ταμείο Αλληλεγγύης, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων των οικισμών Νέας Απολλωνίας, Προφήτη, Νυμφόπετρας και Νέας Μαδύτου Δήμου Βόλβης»
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης 99.216,01 € από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
 10. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 11. Εξέταση αιτήματος και λήψη απόφασης σχετικά με την τήρηση του Διπλογραφικού Λογιστικού για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης
 12. Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού και έκθεσης ορκωτού λογιστή διαχειριστικής χρήσης 2016 του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης» (Ο.Κ.Π.Α.Π.) Δήμου Βόλβης
 13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 52/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π. με θέμα «10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020»
 14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 59/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ο. Κ.Π.Α.Π. με θέμα «11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020»
 15. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Π. Β’ τριμήνου 2020
 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ