•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς για την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 24/12/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 21797

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) και με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 & 426/Α.Π.77233/13.11.2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε  στην ΄΄ Δια περιφοράς΄΄ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 10.30΄ και ώρα λήξης 13.30΄ για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης – βραχείας διαχείρισης των συνεπειών  από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων  του Δήμου Βόλβης με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»  της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

2.- Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 του Δήμου Βόλβης.

3.- Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Βόλβης έτους 2021.

4.- Κήρυξη του Δήμου Βόλβης σε κατάσταση έκτακτης Κλιματικής και Περιβαλλοντικής ανάγκης.

5.- Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Νυμφόπετρας για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. 

6.- Ορισμός αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου Βόλβης, για τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της εφαρμογής e - ΠΔΕ. 

7.- Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2020.

8.- Κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ 2020 (πρώην ΣΑΤΑ) 7η – 12η δόση.

9.- Συγκρότηση επιτροπών Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα: α.- Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών β.- Παραλαβής υπηρεσιών, Δήμου Βόλβης και ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης, με ορισμό Προέδρων και Αντιπροέδρων αυτών, για το έτος 2021.

10.- Ορισμός μελών Επιτροπών: α.- άρθρου 7 Π.Δ. 270/81 & β.- άρθρου 186 παρ. 5  Ν. 3463/2006.

11.- Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμισθώσεως – εκποιήσεως δημοτικών ακινήτων έτους 2021.

12.- Έγκριση μίσθωσης ακινήτων (αγροτεμαχίων) για τη δημιουργία μόνιμων υποδομών Σ.Μ.Α.

Από τις 10.30΄ μέχρι τις 13.30΄ την Δευτέρα 28/12/2020, θα μπορείτε να ψηφίσετε τα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο σας, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Όσοι δε διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό email θα μπορείτε να ψηφίσετε τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης στέλνοντας συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα με  fax στο 23970-24369, ή με τη χρήση sms προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (6937899706) γράφοντας στην αρχή το όνομά σας και στη συνέχεια το νούμερο του θέματος και την ψήφο σας (π.χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΥΠΕΡ, 2 ΛΕΥΚΟ, 3 ΥΠΕΡ, 4 ΚΑΤΑ…..κ.ο.κ )

Για οποιαδήποτε ερώτηση- απορία σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορείτε να καλείτε το γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων στο τηλέφωνο 23970-27144, μέχρι την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 13.30.΄.-

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, ήτοι 13.30’ στις 28-12-2020 ημέρα Δευτέρα, καμία ψήφος δε θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ