Εκτύπωση

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 27 Απριλίου 2021


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 23/04/2021

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5901

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2021
 2. Έγκριση 1ου πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου Τριαξονικού και δύο (2) μεταχειρισμένων Διαξονικών Απορριμματοφόρων Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλβης»
 3. Έγκριση 1ου πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «Συστήματα Τηλεμετρίας Διαρροών και Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας Δικτύου Άρδευσης Δήμου Βόλβης»
 4. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά το έργο «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και εξωτερικού υδραγωγείου για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου Δήμου Βόλβης»
 5. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπράτησης για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την ανάπτυξη ομπρελών - ξαπλωστρών - τραπεζοκαθισμάτων
 6. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπράτησης για την  παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντινών)
 7. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπράτησης για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την ανάπτυξη θαλασσίων μέσων αναψυχής
 8. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 5900/23-04-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 9. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/256 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
 10. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/256 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ συζ. ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1121 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΒΛΑΖΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΡΗΓΙΣΣΑΣ
 12. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/330 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ χήρας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ το γένος ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΑΓΟΡΩΣ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
 13. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/330 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ
 14. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/330 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΥΛΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ