•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση "Δια τηλεδιάσκεψης" τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για την Τρίτη 01 Ιουνίου 2021


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 24/05/2021

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7485

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020 και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ/Π/.οικ. 32009/23-05-2020 και του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. και όμοιες της αριθ. 429/12-03-2020 (Β΄250) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ. 9413/2020 (Β΄1704) καθώς επίσης και της αριθ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με αριθμό πρωτοκόλλου 77233/13-11-2020 και του υπ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ.9207/24-05-2021 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ., σας καλούμε να συμμετάσχετε  στην ΄΄ Δια τηλεδιάσκεψης ΄΄ τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 1η του μηνός Ιουνίου του έτους  2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο.

1.- Καθιέρωση της 15ης Ιουνίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας  για την επέτειο  της «ΜΑΧΗΣ  ΤΗΣ  ΡΕΝΤΙΝΑΣ»  του έτους 1821  κατά των Τούρκων  στον Εθνικό Αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας.

2.- Εκμισθώσεις ακινήτων (αγροτεμαχίων).

3.- Εκμισθώσεις ακινήτων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

4.- Χορήγηση παράτασης των υλοτομικών εργασιών στο τμήμα 19β στον Α.Δ.Σ. Στεφανινών.

5.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2021.

6.- Περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΒΑΚ).

7.- Τροποποίηση της αριθ.68/2018 απόφασης το Δ.Σ. Δήμου Βόλβης για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

8.-Επιλογή  Υδρονομέα.

9.- Οικονομική ενίσχυση δημότη.

10.- Οικονομική ενίσχυση δημότισσας.

11.- Μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η, κατά την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 [(ΦΕΚ 101/Α/24.5.2020), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α’/17.4.2021) και ισχύει], παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) ) – Επικαιροποίηση της με αρ. 69/2021 Α.Δ.Σ. Βόλβης»   

12.- Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT