•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση "Δια τηλεδιάσκεψης" ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 13/01/2023

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 665

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020 και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ/Π/.οικ. 32009/23-05-2020 και του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. και όμοιες της αριθ. 429/12-03-2020 (Β΄250) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ. 9413/2020 (Β΄1704) καθώς επίσης και της αριθ. 643 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με αριθμό πρωτοκόλλου 69472/24.09.2021 και του υπ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21-02-2022 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ., σας καλούμε να συμμετάσχετε  στην ΄΄ Δια τηλεδιάσκεψης ΄΄  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 17 του μηνός Ιανουαρίου του έτους  2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30΄ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

(Εισηγητής Αν/ρχος Διοικ/της & Οικον/κής Διαχείρισης κ. Πανταζίδης Ν.)  

1.- Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Βόλβης, έτους 2023. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ