•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην "Δια τηλεδιάσκεψης" τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 15/09/2023

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17365

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,τις διατάξεις του Ν.4555/2018,των αριθ.375/39167/02-06-2022, 380/39456/15-06-2022 και αριθ.488/35496/25-4-2023 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική (Δια τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 19 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2023, ημέρα Τρίτη και ώρα     13:00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.                             

(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καρακίτσος Απόστολος)

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση υπαίθριων χώρων Σταυρού» με αναθεώρηση λόγω διακοπής εργασιών
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες κατασκευής και αποκατάστασης υποδομής ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βόλβης» με αναθεώρηση
 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»

(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πανταζίδης Νικόλαος)

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης οικ έτους 2022
 1. Έγκριση 5η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης
 2. Έγκριση 6η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ έτους 2023 του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης
 3. Έγκριση 3η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Βόλβης
 1. Κατανομή ποσού 960,00 € (Προϊόν ΥΠ. ΕΣ. – Γ΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2023.

(Εισηγήτρια πρόεδρος ΟΚΠΑΠ κ. Τσουραλάκη Κυριακή)

 1. Αποδοχή της με αριθμό 3938/04-09-2023 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην Τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας (Ομάδα Α΄», για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ