•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην τακτική (Δια ζώσης) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής για την Τρίτη 28 Μαΐου 2024


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 24/05/2024

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8609

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

      

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023 και της αριθ. 303/30971/02-04-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική (Δια ζώσης) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 28η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 2ου πρακτικού του υπ' αρ. 1/2024 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) για δυο (2) έτη» (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 346166) μόνο για τα Τμήματα/Υποτμήματα για τα οποία έχει υποβληθεί μοναδική προσφορά για το κάθε Τμήμα/Υποτμήμα: για το Τμήμα Γ’ (Καύσιμα κίνησης Δ.Ε.Υ.Α.Β. Δήμου Βόλβης για δύο (2) έτη) και για τα Υποτμήματα Ι1΄ (Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου Δήμου Βόλβης),  Ι3΄ (Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας Δήμου Βόλβης), Ι2΄ (Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας Δήμου Βόλβης), Ι4΄ (Δημοτική Ενότητα Μαδύτου Δήμου Βόλβης), Ι5΄ (Δημοτική Ενότητα Εγνατίας Δήμου Βόλβης) και Ι6΄ (Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας Δήμου Βόλβης) του Τμήματος Ι’ (Καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Δήμου Βόλβης για δύο (2) έτη) και κατακύρωση
 2. Έγκριση Πρακτικού της υπ' αρ. 2/2024 ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ εφαρμογή της παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων για τα Υποτμήματα Α2 (Γάλα), Α3 (Λοιπά Γαλακτομικά Είδη), Α5 (Είδη Οπωρολαχανοπωλείου), Α6 (Είδη Παντοπωλείου) και Α7 (Είδη Ιχθυοπωλείου) του Τμήματος Α (Τρόφιμα για σίτιση Παιδικών Σταθμών Δήμου Βόλβης για δύο έτη) του υπ’ αριθμ. 2/2024 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων και έγκριση ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βόλβης για την Περίοδο Λειτουργίας 2024-2025» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
 3. Έγκριση του 1ου Πρακτικού του υπ. αρ. 3/2024 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο: «Ανακαίνιση των ΚΕΠ Δήμου Βόλβης «Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού και Διαμόρφωση Χώρων» »
 4. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στον Δήμο Βόλβης κατά την περίοδο 2024-2025
 5. Λήψη απόφασης Δημοτικής Επιτροπής περί αποδοχής δωρεάς κινητών πραγμάτων από ιδιώτη στο Δήμο Βόλβης
 6. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 8519/24-05-2024 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 7. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 8522/24-05-2024 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 9. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1060 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ

     Παρακαλείστε όπως, σε περίπτωση κωλύματος, να μας ενημερώσετε εγκαίρως για να προσκαλέσουμε το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε.

Λιάμας Διαμαντής