•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην τακτική (Δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 21/06/2024

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10732

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.5056/2023 και της αριθ.98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική (Δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 25η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα  21:00΄ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.                          

    (Εισηγητής Εντετ/νος Δ.Σ. κ. Καρακίτσος Απόστολος)

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και εξωτερικού υδραγωγείου για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου Δήμου Βόλβης», με αναθεώρηση.
 2. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων από αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Βαμβακιάς Κοινότητας Βόλβης Δήμου Βόλβης.
 3. Διακοπή Εργασιών του αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση υπαίθριων χώρων Σταυρού» Δήμου Βόλβης λόγω θερινής περιόδου.
 4. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Στίβου της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης»
 5. Έγκριση σύναψης σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και του Δήμου Βόλβης για παροχή διοικητικής υποστήριξης από τον Δήμο Λαγκαδά, στον Δήμο Βόλβης, στην άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πολεοδομίας - Υπηρεσίας Δόμησης, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πανταζίδης Νικόλαος)

 1. Έγκριση έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Βόλβης από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης.
 1. Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Βόλβης από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης.
 2. Έγκριση υποβολής λογαριασμού διαχείρισης ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης οικονομικού έτους 2023.
 3. Έγκριση υποβολής λογαριασμού διαχείρισης ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης οικονομικού έτους 2023.
 4. Εξέταση της αριθ. 1/2024 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Βόλβης.
 5. Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου για πρόσκαιρη εγκατάσταση ψυχαγωγικής δραστηριότητας (τσίρκου) στην Κοινότητα Ασπροβάλτας.
 6. Λήψη Απόφασης επί αυτοδίκαιης διακοπής της με αρ. πρωτ. 11258/30.6.2023 σύμβασης παραχώρησης αιγιαλού, λόγω παύσης επιχειρηματικής δραστηριότητας (υποκαταστήματος) και παύσης εργασιών.
 1. Λήψη Απόφασης επί της αυτοδίκαιης διακοπής της με αρ. πρωτ. 10639/26.6.2023 σύμβασης παραχώρησης αιγιαλού, λόγω παύσης επιχειρηματικής δραστηριότητας (καταστήματος) και παύσης εργασιών.
 1. Διαγραφές και εγγραφές παιδιών με εισφορά στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αγίου Γεωργίου και Ρεντίνας του Δήμου Βόλβης.
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Βόλβης έτους 2024.

              (Εισηγητής Δήμαρχος –κ. Λιάμας Διαμαντής)

 1. Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.
 2. Ονοματοδοσία γηπέδου Νέας Απολλωνίας.
 3. Έγκριση της αριθ.164/2024 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ που αφορά τη μεταφορά της αρμοδιότητας άρδευσης από τη ΔΕΥΑΒ στον Δήμο Βόλβης.
 4. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Βόλβης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ