Υπηρεσίες Τηλέφωνο Fax

Τηλεφωνικό Κέντρο Δημαρχείου

• Στεγάζονται οι Υπηρεσίες:

  • Οικονομική
  • Ταμειακή
  • Τεχνική
  • Ανταποκριτής ΟΓΑ Μικρής Βόλβης, Μεγάλης Βόλβης, Ρεντίνας, Βαμβακιάς
  • Ανταποκριτής ΟΓΑ Μαδύτου, Μοδίου, Απολλωνίας, Κοκκαλούς
2397330200 2397065600
Γραμματεία Δημάρχου 2397061661 2397061888
Δημοτολόγιο • Ληξιαρχείο • Ανταποκριτής ΟΓΑ Σταυρού & Άνω Σταυρού • Ανταποκριτής ΟΑΕΔ 2397027535 2397061540
Κατάστημα Βόλβης 2397051220 2397051220
ΚΕΠ Σταυρού 2397021061 • 2397021062 2397021065

Ανταποκριτής ΟΓΑ Μαδύτου, Μοδίου, Απολλωνίας, Κοκκαλούς